Privacyverklaring


Privacyverklaring Paternosterkast BV (derden)

Dit is de privacyverklaring van Paternosterkast B.V. BV. In deze verklaring maken wij inzichtelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen.

Deze verklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die Paternosterkast B.V. via haar websites Paternosterkast.com verzamelt en verwerkt.

Formulieren op de websites

De websites maken gebruik van contactformulieren. In deze formulieren worden diverse persoonsgegevens gevraagd zodat er eenvoudig contact met u opgenomen kan worden. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar de juiste afdeling binnen het bedrijf. Enkel werknemers die werkzaam zijn bij Paternosterkast B.V. zullen deze e-mails ontvangen.

De persoonsgegevens die u invult in onze formulieren worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Contact opnemen per telefoon of e-mail
  • Het maken en versturen van offertes

Indien u klant bent of wordt bij Paternosterkast B.V. hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Paternosterkast B.V’s dienstverlening en activiteiten.

Paternosterkast B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Paternosterkast B.V. zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens ter beschikking stellen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

De websites plaatsen cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Paternosterkast B.V. maakt gebruikt van cookies op haar websites om:

  •  de werking van haar websites te verbeteren
  •  haar websites te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek
  •  de effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de websites geen cookies ontvangt.

Links

Op de websites van Paternosterkast B.V. is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Paternosterkast B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen op onze website. Zo worden de formulieren met persoonsgegevens versleuteld verstuurd door middel van een SSL-certificaat.

Server log

Deze server waarop deze website actief is, verzamelt informatie in log-bestanden om problemen binnen de website en server op te sporen en op te lossen. In deze logbestanden kan onder andere uw IP-adres, tijdstip & browser opgeslagen worden.

De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen binnen de server, het garanderen van de veiligheid van de server en om misbruik te voorkomen.

AdWords

Wanneer er een formulier ingevuld wordt binnen de website zal deze actie geregistreerd worden door Google Adwords om conversie bij te houden. Hierbij zal geen persoonsgegevens worden verzameld en deze gegevens zullen niet met Google gedeeld worden.

Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Deze plaats analytische cookies in de browser van de bezoeker. Met deze cookies wordt o.a. bijgehouden welke pagina’s en hoe lang deze worden bezocht. Deze privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van Google Analytics:

  •  Verwerkersovereenkomst afgesloten.
  •  IP wordt niet opgeslagen.
  •  Geen gegevens worden gedeeld met Google.

Met wie delen wij persoonsgegevens

De gegevens die via formulieren verstuurd zijn naar mailaccounts van Paternosterkast B.V. BV worden bewaard op de servers van onze hostingpartner.

Onze hostingpartner zal persoonsgegevens op de server niet inkijken maar heeft wel toegang tot onze servers en alle data die hierop aanwezig is. Deze toegang is noodzakelijk voor onderhoudsdoeleinden.

Inzage in uw gegevens

Als u wilt inzien welke gegevens wij van u bewaard hebben dan is het u wettelijk toegestaan om dit te kunnen opvragen. Voor vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Paternosterkast B.V.
’s-Gravenweg 332 b
2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel

info@paternosterkast.com
Tel: 0180-747190